Moravěves - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Toto malebné stavení bylo vystavěno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapách katastru z let 1824 – 1843. Ale může být klidně starší. V té době byly na vesnici především hrázděné stavby, to může být klidně případ i této stavby, jelikož všechny hrázděné stavby byly v průběhu 2. poloviny 19. století přestavěny do zděné podoby, díky nedaleké cihlárně. Tato stavba mohla také tak prodělat tuto přestavbu, do současné klasicistní podoby.

Dojmy: Malebné stavení, které dotváří zdejší náves.

Mapa

a

Fotografie

×