Most - busta Floriana Leopolda Gassmana

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tato busta byla zde vztyčena tomuto významnému hudebnímu skladateli, kapelníkovi a varhaníkovi. Florian Leopold Gassmann se narodil 4. května 1729 v Mostě. Hudební nadání v něm rozvíjel ředitel kůru mosteckého kostela Jan Vobořil. Florian Leopold u něho získal hudební základy, učil se zpěvu, hře na housle a harfu. Studoval také na jezuitském gymnáziu v Chomutově. Florian Leopold se chtěl věnovat hudbě i nadále, ale protože s tím rodina nesouhlasila, odešel v roce 1741 do Karlových Varů a poté do Benátek. Zde pokračoval ve studiu hudby a posléze dva roky studoval v Boloni u hudebního skladatele a teoretika Giovanniho Battisty Martiniho. Poté se stal varhaníkem v ženském klášteře v Benátkách. Gassmann se přihlásil do soutěže benátského Teatro San Moise na novou operu pro karnevalovou sezónu roku 1757. Se svou Merope v žánru opera seria uspěl a ohlas byl natolik příznivý, že získával objednávky na nové opery pro karneval ještě dalších pět let. V roce 1763 byl povolán do Vídně jako skladatel baletů a už o rok později se stal po C. W. Gluckovi divadelním kapelníkem. Když po smrti Františka I. ve Vídni po celý rok přestala hrát divadla, Gassmann se počátkem roku 1766 vrátil do Benátek. Zde získal nového žáka, tehdy patnáctiletého Antonia Salieriho, kterého vzal s sebou v roce 1768 při svém návratu do Vídně. Ve Vídni prožil Gassmann vrchol své kariéry. Byl jmenován dvorním a komorním skladatelem. V roce 1772 se stal vídeňským dvorním kapelníkem na dvoře císařovny Marie Terezie a Josefa II. Z jeho podnětu byla v roce 1771 založena společnost na podporu vdov a sirotků po hudebnících ve Vídni. Florian Leopold Gassmann zemřel ve Vídni 20. ledna 1774 ve věku necelých 45 let. V roce 1903 byla na jeho rodném domě v Mostě v Minoritní ulici odhalena pamětní deska a mezi světovými válkami byla před městským divadlem instalována Gassmannova busta. Ta však byla po druhé světové válce odstraněna a až v roce 1997 znovu umístěna před novou budovu Městského divadla.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Florian_Leopold_Gassmann

Dojmy: Jednoduchá busta, která měla v době mé návštěvy poněkud již zašlé písmo.

Mapa

a

Fotografie

×