Litvínov - zámek Litvínov

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: V Litvínově stával původně panský dvůr, který byl závislý na hradu Rýzmburku v Oseku, ale po tom co ztratil Litvínov závislost na Oseku v roce 1411, tak zde vznikla pravděpodobně gotická tvrz, která je prvně zmiňována v roce 1505, kdy zde byli Páni z Jahna. Naposledy je tvrz zmiňována v roce 1608 následně zanikla. Stála na neznámém místě, ale mezi odhady je že stávala na místě dnešního zámku. V roce 1727 nechal vystavěn Jan Josef z Valdštejna, pán zdejšího panství, postavit zde barokní panský dům podle plánů stavitele Giovanniho Domenica Canevalle. V té době měl zámek půdorys ve tvaru písmene U. Další barokní přestavby se zámek dočkal v letech 1732 – 1743, kterou nechal udělat František Josef Jiří z Valdštejna, podle plánů architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Tímto krokem získal zámek v podstatě současný vzhled. Zdejší zámecká zahrada zanikla v roce 1878 a byl na jejím místě založen zámecký park v anglickém stylu. Od 70. let 19. století začal zámek sloužit k hospodářským účelům a postupně zde byli zřizována byty a kanceláře, čímž bylo znehodnoceno množství velkých zámeckých prostor. Po konci 2. světové války byl tento zámek vyvlastněn a začal patřit státu, který zde zřídil správu velkostatku. Následně zde od roku 1948 sídlila správa státních lesů v Litvínově a nakonec v roce 1960 byl zámek převeden do majetku města Litvínov, které provedlo částečnou adaptaci a zámek byl předán do správy městského muzea, které začalo v roce 1946 spadat pod správu okresního muzea v Mostě. V průběhu 2. poloviny 20. století zámek ale pozvolna chátral, a tak byl nakonec převeden 1. června 2006 opět do majetku města Most, které jej započalo rekonstruovat. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2014.

Zdroj: http://litvinov.sator.eu/kategorie/litvinov/v-prehistorii/litvinovska-tvrz

Zdroj: https://www.mulitvinov.cz/zamek-valdstejnu/d-420329

Zdroj: https://www.imostecko.cz/zamek-valdstejnu-v-litvinove/

Dojmy: Zajímavá stavba, do které byli při rušení starého hřbitova, přesunuhy čtyři staré náhrobky dvou Pánů z Jahna a jejich manželek.

Mapa

a

Fotografie

×