Loučná

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Loučná (německy Ladung) je větší vesnice, nacházející se asi 1 km východně od Litvínova. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1549. Před roku 1849 byla vesnice součástí Valdštejnského panství Horní Litvínov-Duchcov. Po roce 1850 se vesnice stala osadou města Osek. V té době, přesněji v roce 1869 zde žilo celkem 355 obyvatel v 57 domech. Následně začal počet obyvatel narůstat, zatím co v roce 1890 zde žilo 488 obyvatel, tak již v roce 1900 zde žilo 821 obyvatel. V roce 1896 se vesnice osamostatnila a stala se součástí okresu Duchcov. Svého vrcholu co do počtu obyvatel se vesnice dočkala v roce 1910, kdy zde žilo 1 030 obyvatel. Ještě v roce 1930 zde žilo 945 obyvatel. Následně přišla ale 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva s dosídlením obyvatel z vnitrozemí, a tak počet obyvatel klesl roku 1950 na 644. Díky tomuto byla vesnice připojena roku 1960 do okresu Most a stala se součástí obce Lom. Následně díky rozmahu těžby uhlí, se zdejší počet obyvatel rozmohl roku 1970 opět na 1 070 obyvatel, následně ale počet obyvatel již jen stagnoval. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo 943 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lou%C4%8Dn%C3%A1_(Lom)

Dojmy: Větší vesnice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_6203
IMG_6211
IMG_6190
IMG_6196