Kaňkov - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Zdejší vesnička neměla dlouhou dobu žádnou sakrální památku, a tak se zdejší obyvatelé rozhodli vztyčit litinový krucifix na kamenném podstavci v roce 1849 jako poklonu a vzdání díků Bohu. Pravděpodobně druhou nejstarší zdejší památkou je socha anděla, která je starší nežli kaple, ale současně nepochází pravděpodobně z tohoto místa. Tudíž předpokládám že socha sem byla přesunuta z nějakého městečka, či vesnice, která byla v průběhu 20. století zničena těžbou uhlí. Vrcholem tohoto malého sakrálního okrsku je pak samozřejmě malá obecní kaple zasvěcená sv. Anně, která byla vybudována v roce 1928. Pravděpodobně po odsunu německého obyvatelstva přestala kaple být udržována a chátrala. Vnitřní zařízení bylo pravděpodobně rozkradeno anebo zničeno. Kaple prošla nakonec opravami a renovacemi někdy v 90. letech 20. stolení anebo na počátku 21. století. Ale toto, co se dělo po odsunu německého obyvatelstva jsou jen mé domněnky.

Dojmy: Bohužel jsem o těchto památkách nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×