Klíny - dům eč. 198

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení krušnohorského typu bylo vystavěno někdy v průběhu 19. století. Stavení je pravděpodobně zděné z lomového kamene, a severní strana stavení spolu se štíty je kryta bedněním. V průběhu 2. poloviny 20. století se toto stavení stalo rekreačním obydlím, kterým bylo i v době mé návštěvy.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×