Klíny - dům čp. 20

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení v typickém Krušnohorském typu bylo postaveno někdy v průběhu 19. století. Stavení je pravděpodobně zděné a štíty jsou kryté eternitem, stejně jako střecha.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×