Jezeří - hrad na Josefině skále

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Neznáme žádné písemné prameny, které by se k hradu vztahovaly. Podle archeologických nálezů byl hrad založen ve druhé polovině 13. století a ještě v tomtéž století se na zde bojovalo. Pravděpodobně ho založil některý z rodů, kterým patřila okolní panství, jako neúspěšný pokus o kolonizaci Krušných hor. Hrad zanikl na počátku 15. století, kdy nejméně jedna budova v hradním jádře vyhořela. Hrad byl rozdělen do tří částí oddělených příkopy, z nichž největší je až šestnáct metrů široký a šest až osm metrů hluboký. Přístupová cesta vedla přes příkop před první částí hradu a po překonání druhého příkopu vstoupila do předhradí. Za ním se nacházel třetí příkop, který chránil hradní jádro. Do něj se vstupovalo pravděpodobně věžovitou branou, za kterou se nacházelo malé nádvoří. V nejvyšším místě stál palác s půdorysem přizpůsobeným složitému skalnímu podloží. Na severovýchodní straně se pod jádrem nacházel menší prostor, ve kterém snad stály hospodářské budovy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad_na_Josefin%C4%9B_sk%C3%A1le

Dojmy: O hradu se sice nic moc neví, ale i tak je velmi zajímavý.

Mapa

a

Fotografie

×