Český Jiřetín - dům eč. 130

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Toto malebné vesnické stavení bylo postaveno nejpozději v 1. polovině 19. století v lidovém slohu, ale může být toto stavení klidně i starší. Toto typuji z toho důvodu, že toto stavení je již zaneseno v mapě katastru z let 1824 – 1843. Stavení jako také je postaveno z lomového kameně a patro spolu se štítem má kryté bedněním. Původně toto stavení sloužilo jako obytná stavba, ale po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se z tohoto stavení stal rekreační objekt, kterým to bylo i v době mé návštěvy.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×