Žlutice - kaple sv. Šebestiána

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Tato kaple byla původně vybudována ve vrcholně barokním slohu v roce 1741, jako vzdání díků za morovou ránu jež se městu vyhnula, proto se této kapli říká také morová. Kaple byla v roce 1834 renovována, ale již v roce 1860 byla zbořena z důvodu rozšiřování silnice, a následně byla znovu vystavěna o kousek dál na současném místě v pseudorománském slohu. V roce 1934 proběhla rekonstrukce kaple, ale již po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple velmi chátrat. V 80. letech 20. století bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci kaple, ale během této rekonstrukce byla dekorace fasády kaple velmi zjednodušena. Poté do této kaple bylo umístěno sousoší Piety z roku 1600 z kaple ve vsi Knínice, kam se ale již v roce 2014 sousoší opět vrátilo.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-kaple-sv-sebestiana

Dojmy: Maličká udržovaná kaplička stojící u silnice.

Mapa

a

Fotografie

×