Zlatá Hvězda - Kaple

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tato obecní kaple byla vystavěna někdy před rokem 1841, před dnes již zbořenou usedlostí čp. 2 uprostřed osady Zlatá Hvězda. Svojí farou spadala pod kostel sv. Linharta v Údrči. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple pomalu chátrat, až se dostala na počátku 21. století do havarijního stavu. V roce 2004 proto bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci této malé kaple.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlata-hvezda-kaple-panny-marie

Dojmy: Menší krásně udržovaná kaple. U které stál krásný mohutný strom, než byl prořezán.

Mapa

a

Fotografie

×