Žlutice - dům čp. 88

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Toto malebné stavení s možná hrázděným patrem bylo vystavěno někdy v 18. – 19. století. Zajímavé je že podle katastrálních map z let 1824 – 1834 stálo číslo popisné 88 na druhém konci ulice, ale tato zástavba zde již byla stejně v této době zakreslena. Stavení je patrové, kryté valbovou střechou, patro je pak pravděpodobně hrázděné, ale může se také jednat o falešné hrázdění.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×