Žlutice - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Původně na tomto místě stával starší gotický objekt na jehož místě někdy na konci 16. století byl vystavěn tento renesanční dům. První písemná zmínka o tomto domě pak pochází z roku 1599 kde musel postoupit Karel Rakl z Banisdorfu s manželkou Anou Geldnarovou kvůli splacení dluhu bratrům Janu Jiřímu a Jáchymu Zumrovým z Hertošic, na Holeticích a v Lukové. Roku 1622 zakoupil tento dům majitel zdejšího panství Adam Jiří Kokořovec z Kokořova. Nový majitel nechal původní dům spojit se sousedním domem na severní straně, a celý od základů pozdně renesančně přestavět. Po dokončení přestavby zde vzniklo sídlo vrchnostenského úřadu. V průběhu třicetileté války byl dům poškozen, a tak musel být ranně barokně opraven. Ve dnech 11. a 27. května 1779 Žlutice zachvátili dva obrovské požáry, které postihli i tento dům, a tak celý dům nakonec prošel pozdně barokní obnovou. Někdy na počátku 19. století došlo ke klasicistní úpravě průčelí. Když bylo zrušena vrchnostenská správa roku 1849, tak město zakoupilo tento dům a ihned se pustilo do klasicistních úprav, aby zde mohl být umístěn berní úřad a okresní soud s vězením.

V roce 1900 bylo v bývalých místnostech po daňovém úřadu založené malé muzeum okrašlovacím spolkem na popud magistra Gerharda Eisenkolba a cejchovního mistra Leopolda Fleissnera. Samo muzeum pak bylo otevřeno o Velikonocích roku 1901. Postupně se k muzeu připojil i archiv, kde byli různé listiny potvrzující Žlutická privilegia, ale také nejcennější Žlutický kancionál, což je rukopisný utrakvistický zpěvník z roku 1558. Tento zpěvník si objednalo město Žlutice od písařské dílny Jana Táborského z Klokotské Hory. Písařskou práci odvedl Vavřinec Bílý a iluminace pak Fabián Puléř. Roku 1926 bylo v této budově otevřeno kino, které svou činnost zahájilo proslovem starosty a filmem Die von Niederrhein. A již roku 1932 bylo poprvé v tomto kině promítán film se zvukem. Jakmile došlo ke sloučení okresních soudů ze Žlutic a Bochova roku 1945, tak přestala kapacita tohoto domu dostačovat, a tak bylo rozhodnuto o rozšíření, kdy bylo doporučeno předělat dřevník na celu. V roce 1946 byli na této stavbě opraveny fasády, dalších oprav se pak stavba dočkala v roce 1958. V průběhu 60. let 20. století byla tato budova upravena a adaptována na okresní muzeum. Během této adaptace byla budova opravena, ale také zaniklo množství historických detailů stavby. Roku 1971 pak do muzea přibila expozice týkající se husitství. Pod tímto domem se také nacházejí zajímavé barokní a gotické sklepy, které jsou zde dvoupatrové, ale o těch bylo roku 1975 prohlášeno že by potřebovali stabilizaci, a tak byli stabilizovány maltou a ocelovím zábradlím. Již v roce 1978 byli sklepní prostory využity ke stálé expozici muzea. V 1. polovině 90. let 20. století zakoupilo tuto budovu ve zchátralém stavu město Žlutice a následně na počátku 21. století přistoupilo město ke kompletní rekonstrukci stavby.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=14958659&sequence=1&mode=parametric&indexId=15967%2F4-4072&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Žlutický_kancionál

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-pansky-dum

Dojmy: Zajímavá stavba s pěknou expozicí a nádherným podzemím.

Mapa

a

Fotografie

×