Týniště - Poplužní dvůr s tvrzí

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Zdejší tvrz vznikla někdy v polovině 14. století jako součást majetku zdejšího šlechtického rodu. První písemná zmínka o této osadě pak pochází z roku 1378 kdy byla prodána Protivou z Týnice Borešovi z Rýzmburka, který ji připojil ke Žlutickému panství a zdejší tvrz byla přeměněna na manský statek který se pronajímal zemanům a rytířům jako léno. V letech 1394 – 1404 zde seděl jakýsi Štěpánek, po něm roku 1408 Erhard z Libnova. V roce 1456 zde seděl Bořivoj a po něm roku 1467 Jan z Ejstebna. V roce 1523 měl v držení tento letní statek Baltazar Frankengrüner z Frankengrüneru a z Kynšperka po něm zde seděl v roce 1581 jeho potomek Kašpar. Kašpar prodal zdejší tvrz s poplužním dvorem Janu Jindřichu Pröllhoferovi z Purkersdorfu. Po něm ji získal jeho syn Fabián, který zdejší zboží prodal Štěpánu Šlikovi z Holíče, od něhož získal Fabián Pröllhofer zboží zpět a připojil vše k panství Luka. Po Fabiánovi získal zdejší panství jeho syn Jindřich Jan, který Týniště od panství oddělil a prodal svým sestrám. V roce 1630 pak od Magdalény Pröllhoferové zakoupil Týniště Adam Kokořovec, který je připojil ke Žluticím. V té době zanikla vojensko-správní funkci a stala se pravděpodobně hospodářskou budovou pozůstalého poplužního dvora. Tento poplužní dvůr je zachycen již na prvním vojenském mapování z let 1764 – 1768. Z celého poplužního dvora se do dnešních dnů dochovala pouze obytná budova, která má mohutné kamenné podpěry a je v ní údajně druhotně použito gotické zdivo. Možná že tato obytná budova je pozůstatkem původní tvrze.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/tyniste-tvrz

Dojmy: Z poplužního dvora moc nezbylo, ale třeba ten zbytek je onou tvrzí.

Mapa

a

Fotografie

×