Toužim - dům čp. 53

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Tento nárožní dům byl vystavěn někdy v době před rokem 1661 jako panský úřednický dům a následně po velkém požáru v roce 1847 byl přestavěn do současné podoby. Během této přestavby byl na dům přenesen alianční znak saského vévody a jeho manželky, dále na tento dům byli přeneseny také hodiny. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Zděný, omítaný, frontonový, nárožní, jednopatrový objekt o 5 x 3 okenních osách. Fasáda je nečleněna, zvýrazněna je pouze hlavní římsa. Okna jsou obdélná ve štukových šambránách, shodně tak portál, který je pravoúhlý. Mezi 3. a 4. oknem se nachází alianční znak saského vévody Julia Jindřicha a jeho manželky Anny Magdaleny Lobkowiczové. Nápis v iniciálách: „V.G.G. I.H.H.Z.S.Z.V.W./V. 6.6.A.M.H.Z.S.E.V.W.G.P.V.H.L.1661.“ Střecha kryta eternitem, mimo osu osazena dvoupatrová věžička, ukončená jehlancem s větrnou růžicí, na níž je datum 1847. Místnosti jsou plochostropé nebo s trámovými stropy."

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15213568&sequence=15&mode=fulltext&keywords=tou%C5%BEim&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Na domě je pěkný erb, a i když člověk stojí na náměstí i tak tento dům upoutá jeho pozornost díky věžičce.

Mapa

a

Fotografie

×