Toužim - dům čp. 43

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Tento původně renesanční dům byl vystavěn pravděpodobně v roce 1600 jak dokládá zaklenutý kamenný portál, na kterém je právě onen letopočet a erb se znamením sladovníků spolu s monogramem G. S. S. Ve 20. století tento dům pak prošel přestavbou. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Zděný, omítnutý, jednopatrový řadový dům o 3 nepravidelně rozmístěných trojdílných okenních osách s mansardovou nástavbou o 2 okenních osách. Fasáda hladká, nečleněná, okna v patře dosedají na průběžnou parapetní římsu. Střecha sedlová, kryta eternitem. V přízemí mimo osu je umístěn půlkruhově zaklenutý portál z hrubě tesaných kvádrů. Na vrcholovém kvádru je kartuš s cechovním znamením sladovníků s monogramem G.S.S. a vytesaným datem 1600. Vnitřek nepřístupný."

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=773030&sequence=4&mode=fulltext&keywords=tou%C5%BEim&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Dům jako takový mi přišel nezajímavý a obyčejný, co mě spíše zaujalo, byl jeho kamenný portál.

Mapa

a

Fotografie

×