Stráň u Potůčků - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Původně se dle map v tomto místě nacházela samota s několika domy. Na této samotě zdejší obyvatelé pravděpodobně nechali vztyčit tuto barokní sochu sv. Jana Nepomuckého pravděpodobně z 18. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla samota opuštěna a v průběhu 2. poloviny 20. století celá spolu se sochou zničena. Někdy mezi lety 2015 – 2018 se rozhodli Lesy ČR zde vztyčit repliku této sochy, která zde byla následně vztyčena.

Dojmy: Bohužel jsem o této soše nenašel žádné informace, historie je pouze dedukce z historických mapových podkladů a map ze serveru mapy.cz.

Mapa

a

Fotografie

×