Smilov - Kaple

Informace

Navštíveno: 28. 2. 2018

Historie: Zdejší poměrně velká klasicistní obecná kaple byla vystavěna v 2. polovině 19. století. Na konci 2. světové války po odsunu zdejšího německého obyvatelstva začala ale kaple chátrat. Bohužel se tento trend kapli nevyhnul a kaple se pomalu začíná rozpadat. V době psaní tohoto článku je kaple v rukách soukromého majitele, který se ale o ni nestará.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/smilov-kaple

Dojmy: Na tak malou vesničku, poměrně velká kaple, která ale pomalu podléhá svému osudu.

Mapa

a

Fotografie

×