Polom - Tvrz

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: První zmínka o zdejší vsi pochází údajně z let 1183 a 1185, kdy český kníže Bedřich daroval tuto ves johanitům. Někdy ve 14. století pak získali zdejší ves členové rodu, kteří se píší po této vsi Polomcové z Polomě. První člen tohoto rodu se jmenoval Jan Polomek z Polomu a je zde zmiňován v roce 1404, v témže roce je zde zmiňována i zdejší tvrz. Polomcové seděli na této tvrzi až do počátku 16. století, kdy je vystřídali Hýzrlové z Chodů. V roce 1524 získala zdejší zboží Kateřina Dobohostová z Kolovrat, po ní ji získala její dcera Ludmila, která ji v roce 1529 prodala Markétě Lobkovicové, rozené z Plavna. V roce 1545 získala zdejší zboží Anna manželka Anselma ze Steinsdorfu a následně její syn koupil statek Údrč s kterým Polom spojil. V té době je naposledy zmiňována zdejší tvrz. Tvrz byla následně opuštěna,pomalu zchátrala a rozpadla se. Do 20. století se dochovaly jen zbytky tvrze vedle bývalého č.p. 14. Bohužel někdy v 60. letech byl dům č.p. 14 odstraněn a s ním byly zničeny i zbytky tvrze.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/polom-tvrz

Dojmy: Po tvrzi není dochováno zhola nic, ale i tak si myslím že přeci jen se něco mohlo dochovat.

Mapa

a

Fotografie

×