Potůčky - kostel Navštívení Panny Marie

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Kostel Navštívení Panny Marie je nejvýznamnější historickou stavbou obce, pochází z let 1909 - 1911. Až do té doby se věřící museli scházet v dnes již neexistujícím domě čp. 9, kde si zřídili malou kapličku. Samotný kostel byl vybudován podle návrhu karlovarského architekta Karla Matusche ve slohu historismu a secese. Svou farou spadal tento kostel pod kostel sv. Vavřince v Horní blatné.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=19551798&sequence=3&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Karlovy+Vary&municipality%5B0%5D=Pot%C5%AF%C4%8Dky&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý a velmi neobvyklí kostelík.

Mapa

a

Fotografie

×