Polom - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tato lidová obecní kaplička byla postavena někdy v 1. polovině 19. století. Farou spadala pod kostel sv. Linharta v Údrči. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala kaple být udržována a pomalu chátrala. Na počátku 21. století tak bylo přistoupeno k opravě a zajištění této kapličky, kdy byla nově omítnuta, udělán nový vchod a opravená báň zvonice. Ve zvonici se nachází pak malý zvon, na kterém je německý nápis, který si zde dovolím i s překladem citovat:

„Die Lebenden rufe ich, die Toten beklage ich, vom Schicksal meiner Vorfahren bewahre mich – Volám živé, truchlím za mrtvé, zachraň mě od osudu mých předků.“

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/polom-kaple-sv-anny

Dojmy: Maličká udržovaná kaplička, u které lze vidět že se k ní tyto dveře moc nehodí, ale i tak to tvoří zajímavý pohled.

Mapa

a

Fotografie

×