Německý Chloumek - Balnský kříž

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Tento kříž byl původně vztyčen na rozcestí dnes již zaniklé cesty s nově vystavěnou silnicí do Bochova v polovině 19. století poblíž usedlosti čp. 2. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, přestal být kříž udržován a postupně chátral. Někdy v 2. polovině 20. století byl přesunut na současné místo, pravděpodobně v důsledku rozšiřování silnice do Bochova. Po tomto přesunu byl nakonec odlomen i vrcholový kříž. Takto zničený kříž byl následně rekonstruován na popud místní obyvatelky ing. Jindry Pfeilerové.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nemecky-chloumek-balnsky-kriz

Dojmy: Pěkně zrekonstruovaný kříž, stojící na návsi.

Mapa

a

Fotografie

×