Mořičov - Lovecký zámeček

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Barokní lovecký zámeček byl vystavěn v letech 1738 – 1739 majiteli Ostrovského panství Ludwigem Georgem a Augustem Georgem markrabaty z Baden-Badenu a Hochburku, na nejvyšším místě lovecké panské obory. Kolem zámečku byli postupně vybudovány různé cesty, aleje a průhledy pro lov spárkaté a divoké zvěře. Tento zámeček sloužil svému účelu až do počátku 19. století, kde je na císařských mapách z roku 1842 označován již jako zřícenina. Na počátku 20. století již ze zámečku zbývalo pouze obvodové zdivo do výše druhého pata, zbytky příček a komín. V 2. polovině 20. století pak pokračovalo postupné chátrání zámečku a okolí zříceniny postupně zarůstalo vysokými stromy. Na počátku 21. století jsou trosky zámečku v dezolátním stavu a pokud neproběhne zajištění a konzervace zbytků zdiva, celý zámeček se promění v minulost.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/moricov-lovecky-zamecek

Dojmy: Zámeček sice odolává zubu času, ale pokud někdo něco neudělá, již moc dlouho odolávat nebude.

Mapa

a

Fotografie

×