Mezirolí - kaple

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2017

Historie: Tato obecní kaple byla vystavěna v 2. polovině 18. století a je poprvé zmiňovaná v roce 1780 v knize sedlecké farnosti. Původně to byla menší klenutá stavba s hrotitými okny, ale během 19. století byla kaple rozšířena a pseudorománský upravena. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple postupně chátrat. V roce 1996 byla kaple provizorně opravena a následně v roce 2005 byla kaple celkově zrekonstruována.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/meziroli-kaple

Dojmy: Malá udržovaná kaplička s doškovou střechou.

Mapa

a

Fotografie

×