Lučiny

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Tato typická lánová vesnice byla založena ve 13. století, v době, kdy zde probíhala kolonizace Oseckým klášterem, který zdejší zem nechal kolonizovat německými sedláky. Ves byla nazvaná po jakémsi Hartmannovi Hartmannsgrün. Následně začala spadat ves do Šemnického újezdu. První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1326, kdy opat kláštera pověřil rychtářova syna Wölfina z Hartmannsgrünu, aby vymítil les nedaleko Lučin a založil tam obec Činov. Jakmile získal Šemnický újezd král Jiří z Poděbrad, tak připojil obec Lučiny k panství Andělské hory a následně začali roku 1622 spolu s panstvím Andělské Hory spadat pod Kysibelské panství. V době třicetileté války byla ves roku 1622 vypálena císařskými vojáky. Následně při ukončení panské správy v roce 1849 se obec Lučiny stala roku 1850 samostatnou obcí, která spadala do okresu Bochov a následně do okresu Žlutice. V roce 1872 zde pak byla vystavěna škola a v roce 1882 byla pak tato škola rozšířena na dvoutřídní školu. Největší katastrofa, která potkala zdejší obec v moderních dějinách, byla povodeň z roku 1938, která poškodila 21 domů ze vsi, aby se zdejší obyvatelé vyvarovali tomu, aby se to stalo znovu, tak vybudovali na potoce, několik menších přehrad a překážek, které pak povodním zabraňovali. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla obec vysídlena a následně dosídlena českými obyvateli. Po tomto odsunu byla většina vsi srovnána se zemí a z původních 109 domů se dochovalo jen 16 domů.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/luciny-hartmannsgrun/

Dojmy: Maličká vesnička, ze které se dochovalo jen velmi málo.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_4312