Karlovy Vary - socha sv. Bernarda

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Masivní žulový skalní ostroh Bernhardfelsen – Bernardova skála zasahoval původně až do poloviny řečiště řeky Teplé a rozděloval tak její levý břeh. Pod skálou vytékaly divoké vývěry horkých pramenů. (Odedávna se zde plavili koně a místo tak dostalo název koňské lázně). Právě na této skále byla vytvořena socha sv. Bernarda, která byla vytvořena v roce 1706 neznámým autorem. V letech 1844–1845 byla přečnívající skála odlámána a byla zřízena i levobřežní promenádní cesta. Divoké vývěry byly svedeny do mělké jímky a vznikl tak jeden lázeňský pramen. Ten nebyl dlouho pojmenován; nakonec dostal jméno „Bernardův“ podle skály, zpod níž vytryskl. Již tehdy se počítalo s jeho začleněním do plánované velké promenádní cesty zamýšlené pro pitnou kúru. To se však uskutečnilo až výstavbou Mlýnské kolonády v roce 1891, pro níž byla v následujícím období odtěžena další část Bernardovy skály. Právě v tomto roce byla také socha umístěna níže z původní vysoké skály. Po odsunu původního obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být socha udržována a postupně chátrala. Nakonec se však dočkala v roce 1992 svého restaurování.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha_svat%C3%A9hspan class="rwd-line">o_Bernarda_z_Clairvaux_(Karlovy_Vary)

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha_svat%C3%A9hspan class="rwd-line">o_Bernarda_z_Clairvaux_(Karlovy_Vary)

Dojmy: Krásná socha, kterou jsem bohužel nenafotil, jelikož jsem ji přehlédl.

Mapa

a

Fotografie

×