Karlovy Vary - Vila Lützow

Informace

Navštíveno: 5. 6. 2015

Historie: Baron August Friedrich Ulrich von Lützow pocházel z německého Maklenburska a v Karlových Varech se rozhodl usadit kvůli léčivým pramenům, které mu pomáhali v boji proti dně. Proto si zde nechal vystavět v letech 1853 – 1854 od karlovarského stavitele Johanna Knolla empírovou vilu, která byla současně ojedinělou stavbou původních Karlových Varů a zároveň byla jednou z první vil postavených v severozápadních Čechách. Okolní zahradu nechal baron upravit jako romantizující terasovitou zahradu s jeskyněmi, dvěmi baštami a replikami zvířat. Dále nechal vystavět v karlových varech Hubertusburg a hotel Panorama. Tento baron měl neustálé spory s městskými radními, a proto jim dělal vše z trucu. Kvůli nevhodnému osazení sochy Karla IV. dne 13. září 1858 při 500. výročí založení města, tak postavil na jednu z romantizujících bašt sloup se sochou kočky, kterou otočil následně zadnicí k bývalé radnici. Tato socha je velmi dobře viditelná i do současnosti od bývalé radnice. Baron se stával více a více radním trnem v oku, ale také se pro svou štědrost stával velmi oblíbeným. V roce 1851 nechal vystavět na skalní výstupek sochu kamzíka a tím zesměšnil pověst o založení města a jelenovi skákajícím po skalách. Tato socha se stala ale velmi oblíbenou, a tak bylo baronovi uděleno čestné občanství v Karlových Varech. Když baron dne 19. srpna 1872 zemřel, tak tento den se stal dnem smutku pro celé Karlovy vary. Následně tuto vilu zakoupil Theodor Zedwitz. Na konci 60. let 20. století zmizela ze zdi vily mořská mušle zévy obrovské. Následně vila procházela rekonstrukcí a nyní se nachází v soukromém vlastnictví.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-vila-lutzow/

Dojmy: Popravdě nezajímavá vila ale s krásným parkem a věžičkou s kočkou.

Mapa

a

Fotografie

×