Karlovy Vary - dům Chebský dvůr

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům Chebský dvůr, původního názvu Stadt Hannover, později Perun, stojí v centru lázeňské části Karlových Varů v ulici Tržiště č. 386/39. Původním majitelem domu byla stará pošta. Později se stal vlastníkem objektu zakladatel porcelánky v Dalovicích baron ze Schönau, pán z Doubí a Dalovic. Dům se původně nazýval Stadt Hannover. Svoji současnou podobu si zachoval od roku 1830, pravděpodobně je však starší, jelikož jádro domu bylo pravděpodobně vystavěno v pozdně barokním slohu. Současná podoba je pak klasicistní podoba. V roce 1856 za tehdejšího majitele W. S. Zörkendorfera byla přistavena dvorní křídla podle projektu karlovarského stavitele Johanna Madery. V přízemí byla velká kuchyně, remíza a stáje, v patře pokoje pro hosty. V letech 1864–1865 zde byl ubytován německý kancléř Otto von Bismarck. V té době patřil dům mezi nejlepší a nejvýstavnější v Karlových Varech. V současnosti (leden 2021) je dům evidován jako objekt občanské vybavenosti v soukromém vlastnictví. Dům je jedním z raných ochozových pavlačových domů, který se v Karlových Varech dochoval ve své původní podobě. Interiér je zaklenut systémem českých placek a pruskou klenbou na vyztužených pasech. Pro komunikaci mezi předním domem a zadní částí s pokoji slouží pavlače, které jsou vysazeny ve dvou podlažích nad sebou a kryty přesahem střech a patří mezi nejstarší domy v této části města.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Chebsk%C3%BD_dv%C5%AFr

Dojmy: Krásný dům, který je, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá jedním z nejstarších domů v této části města.

Mapa

a

Fotografie

×