Karlovy Vary - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 9. 11. 2016

Historie: Pozdě barokní kaple, která bývala nazývaná také Schwarzova kaple nechal vystavět v 18. století Kašpar Schwarz. Na mapách města je ale kaple zachycována až v 19. století. Po 2. světové válce začalo období devastace kaple a v této době pravděpodobně bylo zničeno původní vybavení kaple. Kaple procházela také mnoha opravami, z nichž poslední byli v letech 1981 a 2000. V roce 2007 pak proběhla celková rekonstrukce kaple a také jejího okolí. Ještě téhož roku byla kaple zasvěcena sv. Anně a byla do ní umístěná socha sv. Anny s Pannou Marií, která byla zapůjčena z karlovarského děkanství.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-kaple-sv-anny-schwarzova-kaple

Dojmy: Ke kapličce je trochu hroší přístup, ale uvnitř je krásně vyřezávaná socha.

Mapa

a

Fotografie

×