Kozlov

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1365, kdy patronátní právo ke zdejšímu kostelu vykonávali Němota, Přech a Ješek. Již v té době ve vsi stávala tvrz, na které roku 1395 sídlil Hanuš z Ratiboře a před ním snad roku 1393 Jan Kozlovec z Kozlova. Z dalších majitelů jsou známi Jindřich připomínaný roku 1398, Fulfiš roku 1400 a roku 1407 Otík z Bratřence. Během husitských válek vesnice patřila bratrům Romanovi staršímu a Václavovi z Kozlova, z nichž Václav žil ještě roku 1456. V šestnáctém století byl Kozlov manstvím pánů z Plavna, kteří je pronajímali svým vazalům. Z nich posledním byl Jan Ratibořský ze Chcebuze, od kterého panství koupil Jiří Utenhofer z Utenhofu a roku 1567 dosáhl propuštění statku z manství. Jeho synové zde vystavěli renesanční tvrz a následně Kozlov roku 1588 prodali svému strýcovi Jindřichovi staršímu z Utenhofu. Po Jindřichově smrti v roce 1594 statek zdědil Adam Utenhofer z Utenhofu, který se zúčastnil stavovského povstání, za což mu byl roku 1623 zabaven majetek. Panství vzápětí koupil Jan Hegner z Röesselfeldu. Někdy v průběhu 2. poloviny 17. století byla renesanční tvrz přestavěna na okázalý barokní zámek. Roku 1669 (nebo 1667) se majiteli stali Štampachové, kterým panství zůstalo až do roku 1687, kdy je koupili Pikharti z Grünthalu. K dalším majitelům patřili v letech 1744–1775 Trautenbergové, po nich v období 1775–1792 rytíř František Kager ze Štampachu, kterého vystřídali Hoyerové z Blumenou a řada dalších majitelů. Období největšího rozmachu obec dosáhla na přelomu 19. a 20. století, kdy zde bydlelo přes 400 obyvatel v 98 domech. Poté nastalo období stagnace, ale přesto zde bydlelo stále více než 300 lidí v téměř stovce domů. V té době ale již zámek pomalu chátral, a tak byl v roce 1939 částečně odstřelen. Těžkou ránu obci zasadil rok 1945 a odsun původního německého obyvatelstva. Původního významu od té doby sídlo již nikdy nenabylo. S tímto vzal za své i zámek, který byl v 50. letech 20. století stržen a rozebrán na stavební materiál. Poválečná léta byla ve znamení nového osídlování, ale i násilné kolektivizace zemědělství. V roce 1953 se obec dočkala napojení na elektrickou síť, ve stejném období byl vystavěn i vodovod. S novou dobou přišla i výstavba nového bytového domu a areálu zemědělských staveb. Počátkem šedesátých let byla průjezdná komunikace odkloněna mimo střed obce. Od sedmdesátých let nastává pozvolný úpadek. Místní národní výbor zanikl v roce 1973, pět let nato ukončila provoz malotřídní škola, později vzala za své i pošta a před několika lety byl zrušen obchod se smíšeným zbožím.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/kozlov-zamek

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozlov_(Bochov)

Dojmy: Maličká velmi zchátralá vesnička, jen škoda že zámek se dochoval jen na historických fotografiích.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9837
IMG_9843