Krásný Jez - Smírčí kříž 1038

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento smírčí kříž neznámého stáří byl vztyčen u staré cesty vedoucí z Ležničky do Krásného Jezu. Tomuto kříži bylo dříve přezdíváno Švédský a tím odkazoval na třicetiletou válku, která se odehrála v 1. polovině 17. století. Poprvé byl tento kříž zachycen profesorem Franzem Wilhelmem v roce 1906. Někdy na přelomu 30. a 40. let 20. století byl kříž povalen, jelikož když jej hledal badatel Oskar J. Steidl v roce 1941, tak jej již nenalezl a následně upadl kříž do zapomění. Dne 26. prosince 2015 byl ale tento kříž náhodou objeven, vykopán a následně dne 18. června 2016 umístěn na současném místě, nedaleko místa kde původně stával. Samotný kříž připomíná keltský kříž, levé rameno z pohledu pozorovatele je z půli ulomeno. Na kříži je rytina meče, nebo dýky, což byl odkazovalo že zde někdo zemřel touto zbraní. Rozměry kříže jsou pak na výšku 98 cm na šířku 64 cm a jeho tloušťka je 25 cm.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/krasny-jez-smirci-kriz

Dojmy: Zajímavý kříž, kéž by se takhle náhodně objevilo křížů více, které se nemohou najít.

Mapa

a

Fotografie

×