Javorná - zámek Javorná

Informace

Navštíveno: 27. 6. 2016

Historie: První písemná zmínka o zdejší tvrzi je spojena i s první zmínkou o zdejší obci z roku 1366, kdy patřila Luitoldovi z Javorné, který byl leníkem Rýzmburků vládnoucím na Bečově, jako všichni jeho nástupci. V roce 1398 je zde zmiňován Litobor z Javorné a následně v roce 1408 Hanuš z Javorné. Na počátku 15. století vlastnili Javornou Házmburkové, kteří ji připojili k panství Andělská hora. Zdejší tvrz poté ztratila význam a sloužila především k hospodářským účelům. V roce 1412 získali Javornou Páni z Plavna a následně ji od roku 1567 držely Hasištejnští z Lobkovic. Roku 1570 zakoupil panství Javorná spolu s Andělskou Horou Kašpar I. Collona z Felsu a Schenkenbergu. Rod Collonů z Felsu se ale účastnil stavovského povstání, a tak po porážce v bitvě na Bílé hoře jim byl majetek roku 1623 zkonfiskován a prodán Questenberkům, kteří vlastnili také nedaleký Bečov. Tento rod zde zrušil v roce 1636 manství a následně v letech 1729 – 1730 přestavěli zdejší tvrz na barokní zámek. Následně získali Javornou spolu s Bečovským panstvím roku 1752 Kounicové a následně patřila od roku 1831 Beaufort-Spontiniům. V roce 1929 byl zámek Javorná prodán staroboleslavské kolegiátní kapitule sv. Kosmy a Damiána. Ta zámek vlastnila až do roku 1948 kdy zámek zabavil stát. Následně sloužil zámek potřebám státního statku a pomalu chátral. Po roce 1990 požádala staroboleslavská kapitula o restituci zámku, která se velmi dlouho vlekla. Až teprve v roce 2010 dostala kapitula celý zámek spolu s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Zámek je ale v havarijním stavu, a tak se ihned jala kapitula do postupného zajištění objektu a rekonstrukce.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/javorna-zamek

Dojmy: Zajímavý zámek, který lákal k bližšímu průzkumu, škoda jen že člověk se mohl podívat skrz zamřížovaná okna.

Mapa

a

Fotografie

×