Jáchymov - evangelický kostel Spasitele

Informace

Navštíveno: 26. 7. 20116

Historie: Pseudorenesanční evangelický kostel byl vystavěn v roce 1904 a v roce 1906 byli pro něj vytvořeny varhany firmou Julius Jahn a syn z Drážďan. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války kostel začal chátrat, až se dostal v 70. letech 20. století do havarijního stavu. Na konci 70. let poroto proběhla rekonstrukce celého areálu kostela a ten začal sloužit jako rekreační objekt církve. V 90. letech 20. století byla v podkruchtí vybudována Mathesiova pamětní síň. Na začátku 21. století začal kostel opět sloužit jako kostel, ale již spad pod Nejdeckou faru.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jachymov-evangelicky-kostel-spasitele

Dojmy: Architektonicky velmi zajímavý kostelík.

Mapa

a

Fotografie

×