Karlovy Vary - Jelení skok

Informace

Navštíveno: 11. 8. 2011

Historie: Tato socha kamzíka souvisí s pověstí o založení Karlových varů. První zmínka o této pověsti se objevuje v roce 1542 ve spise humanisty Caspara Bruschia z Horního Slavkova, ale ucelenější verze pověsti je až v roce 1571 v knize karlovarského rodáka, lékaře Fabiana Sommera, kde se píše:

“Vypráví se, že Karel IV. podnikl kdysi loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích. Lesy zde oplývaly zvěří. Při lovu začali psi štvát kus divoké zvěře. Jeden z nich však při pronásledování spadl do tůně, odkud prudce tryskala horká voda a hned začal bolestně výt. Lovci uslyšeli psí nářek a přispěchali v domnění, že psa poranila pronásledovaná zvěř. Podívaná, jež se jim naskytla, je velice udivila. Přistoupili blíže, vytáhli psa z tůně a později se odvážili též ochutnat tu horkou vodu, která jim předtím poranila psa. O celé události byl ihned zpraven císař Karel IV., který se pak s četnou družinou vydal k tomu místu, aby se mohl pokochat nevšedním dílem přírody. Za přítomnosti svých lékařů pak moudrý panovník poznamenal, že takováto horká voda může zažehnat mnohé těžké nemoci, protože jest jistě velmi užitečná a posilující. Nakonec vodu sám užil, (léčil si zraněnou nohu) a brzy seznal úlevu a zlepšení.“

Jak se pověst postupně předávala a šířila dál, vznikla verze, kde se již jako pronásledovaná zvěř objevuje jelen. Na tuto pověst pak reagoval baron von Lützow, který se neměl moc v lásce s místními radními a dělal jim vše naschvál. Jednoho dne prohlásil:

„Po skalách skáče spíše kamzík než jelen.“

A nechal místo sochy jelena, kterou sem měl umístit vytvořit v roce 1851 v ateliéru berlínského sochaře Augusta Kisse zinkovou sochu kamzíka. Radnice začala uvažovat o tom, že sochu odstraní, ale tato socha se stala natolik populární a vyhledávaná až se stala symbolem města. Následně začali radní uvažovat o tom, že by sem spíše zpoplatnily vstup. Socha byla v roce 1984 zničena a následně nahrazena v roce 1986 replikou, kterou vytvořil sochař Jan Kotek.

Zdroj: http://www.llkv.cz/historie/jeleni-skok/

Dojmy: Při příjemné vycházce lázeňskými lesy, lze narazit na mnoho zajímavostí. Jednou z nich je například jelení skok a jeho příkré schody dolu.

Mapa

a

Fotografie

×