Děpoltovice - Starý zámek

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2016

Historie: Starý zámek je vybudován z tvrze, která zde byla postavěna v 16. století, v době, kdy zdejší panství vlastnil rod Šliků. Tvrz poté prošla několik úpravami a vznikla tak velká obdélníková patrová budova s valbovou střechou a věžičkou na vrcholu. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války získali zdejší statek hospodářský podnik, který bývalou tvrz přestavěl na hospodářskou budovu. Na počátku 21. století prošel zámek rekonstrukcí a je zde dnes umístěn hotel. Z původního starého zámku, se tak dochovalo jen obvodové zdivo se střechou a věžičkou a několik příček v přízemí.

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_karlovyvary/foto/depoltovice/depoltovice.htm

Dojmy: Velice zajímavá budova, jen by mě zajímalo jak vypadala dřív.

Mapa

a

Fotografie

×