Borek - kaple sv. Martina

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tato empírová kaple byla vystavěna v 1. polovině 19. století a farou spadala ke kostelu Narození Panny Marie ve Štědré. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple chátrat, až se dostala do takového stavu že na počátku 90. let 20. století jeden z původních německých rodáků P. Pressner provedl renovaci zchátralé kaple.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/borek-kaple-sv-martina

Dojmy: Pěkně udržovaná menší vesnická kaple.

Mapa

a

Fotografie

×