Abertamy - kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Tento farní kostel byl vybudován v roce 1534 v ranně renesančním slohu. Již v roce 1544 k němu byla a faře zřízena oddací matrika, čímž je tato matrika čtvrtou nejstarší v Čechách. V roce 1560 se pak kostel dočkal zavěšení jeho prvního zvonu. V letech 1735 – 1738 kostel prošel barokní přestavbou a následně v roce 1757 byli od neznámého varhanáře vytvořeny varhany pro tento kostel. Dalších úprav se tento kostel dočkal v průběhu 1. poloviny 19. století. Dle dochovaných záznamů někdy kolem roku 1870 přijela do Abertam misie tří jezuitů, kteří zde po osm dní kázali. V roce 1885 pak byli do tohoto kostela umístěny nové varhany, tentokrát již je znám výrobce a byla to firma Zachystal a Czapek z Křemže. Bohužel dne 11. listopadu 1916 byli na tomto kostele zrekvírovány čtyři zvony a ty byli odvezeny a roztaveny na válečné účely. Další rána pro tento kostel pak přišla po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva, kdy přestal kostel být udržován a pozvolna chátral. V roce 1973 se kostel kupodivu dočkal rekonstrukce střechy, ale byl jinak nadále neudržován a dále chátral až tak, že se ve zdivu začalo objevovat množství trhlin, díky čemuž již v roce 1989 hrozil kostel zřícením. Díky německým rodákům proběhla v letech 1993 – 1996 sbírka na rekonstrukci kostela na kterou bylo dohromady sehnáno celkem 2 860 000 korun, čímž byl kostel zachráněn. Již v roce 2003 prošel kostel druhou etapou rekonstrukce a to nákladem 3 300 000 korun.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/abertamy-kostel-ctrnacti-sv-pomocniku

Dojmy: Malebný kostel stojící u náměstí a dokreslující tvář tohoto městečka.

Mapa

a

Fotografie

×