Andělská hora - hrad Andělská hora

Informace

Navštíveno: 8. 2. 2016

Historie: Nejstarší písemná zmínka o hradě Andělská hora, kterému se tehdy říkalo Englburg, pochází z roku 1402, kdy jej vlastnil Boreš Hrabě z Rýzmburka. Tehdy hrad patřil k Bečovskému panství a byl vybudován z vřídlovce. Po smrti majitele hradu získali hrad jeho synové, kteří v roce 1406 se souhlasem krále Václava IV. přenechali Bečovské panství i s Andělskou horou Oldřichu Zajíci z Házmburka, pravděpodobně za královský hrad Přimdu. Následně bylo Bečovské panství kromě Andělské hory prodáno pánům z Plavna v roce 1411. Hrad andělská hora ale po smrti Zajíce v roce 1414 připadl královské koruně, a již v roce 1415 zde vládl loketský purkrabí Janek Maleřík. V roce 1430 byl hrad dobit husity, kteří si zde vybudovali silnou posádku, a dokonce sem přijel bamberský biskup skládat výkupné. Následně odtud začal konat nájezdy na okolí a dokonce roku 1433 podnikl nájezd na waldsassenský klášter do Bavorska. Po konci husitských válek získal hrad Andělskou horu Kašpar Šlik v roce 1437. Před příchodem Šliků byl pravděpodobně hrad dřevěný, až po příchodu tohoto rodu byla pravděpodobně vybudována nejstarší část hradu (obytná věž na nejvyšším místě skály). Roku 1461 přiměl Jiří z Poděbrad rod Šliků, aby mu předali hrad a za to jim potvrdil vlastnictví Loketska. Jiří jej následně předal jako doživotní zástavbu Zbyňkovy Zajícovi z Házmburka, když ten roku 1463 zemřel, tak Jiří předal hrad svému synovi Hynkovi knížeti Müsterberskému. Avšak Hynek si Adělskou horu neponechal a předal ji Janovi ze Štampachu. Během války mezi králem a jednotou zelenohorskou dobil hrad roku 1466 Jindřich II. z Plavna, ti Andělskou Horu bránili až do roku 1469, kdy ji opět získal král. Následně na úkor ztráty Plavna v roce 1482 získal Jindřich III. z Plavna Andělskou horu, spolu s Bečovským panstvím. V 80. letech 15. století pak nechal založit Jindřich městečko pod hradem, kterému udělil různé výsady, nakonec Jindřich prodal Bečovské panství a ponechal si jen panství Andělské hory a začal se mu naplno věnovat, například obrovskou pozdně gotickou přestavbou na přelomu 15. a 16. století. Následně za vlády jeho syn Jindřicha IV. byl vybudován v polovině 16. století dvoupatrový renesanční palác.

Nakonec byli poslední potomci rodu z Plavna nuceni předat Andělskou horu roku 1565 Mikuláši Hasištejnskému z Lobkovic, ten ji hned roku 1567 prodal svému švagru Jindřichu z Fictumu. Následně po smrti Jindřicha byla Andělská hora prodána roku 1570 Kašparu Colonnovi z Felsu. Po jeho smrti získali tento hrad jeho dva synové Linhart a Bedřich. Bedřich koupil roku 1602 od Šliků Nejdek a tam se odstěhoval. Linhart od roku 1598 žil na novém zámku v Kysibelu. Linhart byl velkým podporovatelem stavovského povstání, a dokonce se účastnil i pražské defenestrace, ale následně dne 13. dubna 1620 byl v bitvě u Sinzendorfu smrtelně zraněn. Po jeho smrti získal hrad jeho nejstarší syn z prvního manželství Kašpar, ale po porážce stavovského povstání na jaře 1621, byl Linhart dodatečně odsouzen a Kašparu byl majetek zabaven. V roce 1622 koupil Andělskou horu Heřman Černín z Chudenic, tento šlechtic, jelikož byl zatvrzelí katolík, prováděl ve zdejší oblasti tvrdou rekatolizaci, ale již nesídlil na hradě, ale na kysebelském zámku. Následně roku 1635 Švédové hrad dobily, vyplenily a zpustošily. V roce 1681 byl hrad částečně obyvatelný, avšak jeho zkáza byla završena roku 1718, kdy byl větrem přenesen oheň z města, a hrad vyhořel. Od té doby hrad sloužil především jako stavební materiál. Roku 1734 získali zdejší panství rod Hartigů a následovalo několik dalších majitelů, až se roku 1868 opět dostalo zdejší panství do rukou Černínů, kteří jej vlastnili až do roku 1945, kdy byl zestátněn a stal se majetkem československého státu. V tomto období dále pokračovalo chátrání hradu, které bylo završeno na začátku 21. století, kdy začaly pomalé opravy tohoto velmi zajímavého hradu.

Zdroj: http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=5473

Dojmy: Velká zřícenina která probouzí tajuplný dojem. Naštěstí se ji nyní opravují doufám.

Mapa

a

Fotografie

×