Abertamy - dům eč. 3 a 29

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Tento dům postavený v lidovém slohu vznikl pravděpodobně jako jedna stavba někdy v průběhu 17. – 1. čtvrtině 19. století. Následně byl rozdělen na dvě stavení, k tomu ale došlo někdy před zakreslením do katastru z let 1824 – 1843, jelikož na mapě je již rozdělen na dva domy nesoucí čp. 227 a 226. Přízemí tohoto nyní dvojdomu je zděné lomovým kamenem, patro je pak kryto spolu se štíty bedněním, ale pod bedněním patra se pravděpodobně nachází hrázdění.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×