Žehušice - zámek Žehušice

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Když zakoupil v roce 1661 žehušické panství Michal Osvald z Thun-Hohensteinu, tak mu nevyhovovalo původní panské sídlo, a tak si nechal vystavět ranně barokní zámek, který byl dokončen v roce 1679. Údajně autorem tohoto zámku byl architekt Francesco Ceratim. Vnuk Michala Osvalda hrabě Josef Matyáš Thun nechal tento zámek empírově přestavět, a tak vznikl jeho současný vzhled. V roce 1913 zakoupil zdejší statek se zámkem Václav Storme. V roce 1948 byl majetek tohoto rodu zkonfiskován a ze zámku se stala měšťanská střední škola. V průběhu 70. let 20. století proběhly na zámku nevhodné úpravy, které pozměnili interiér zámku. Nakonec po roce 1989 byl zámek navrácen v restitucích původním majitelům, kteří celý areál zámku postupně rekonstruují.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=4360

Zdroj: https://www.mestyszehusice.cz/zivot-v-obci/pro-turisty/zehusice/

Zdroj posední fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_v_%C5%BDehu%C5%A1ic%C3%ADch.jpg

Dojmy: Krásný areál zámku, který nebyl bohužel pro mě dobře viditelný.

Mapa

a

Fotografie

×