Žíšov - tvrz Žíšov

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tato původně gotická tvrz byla pravděpodobně vybudována Rudolfem ze Žíšova, který je poprvé zmiňován roku 1414 a zemřel někdy před rokem 1451. Po něm zdědili tuto vesnici spolu s tvrzí jeho synové Václav a Rudolf, ale jelikož oba zemřeli bez potomků roku 1457, tak zdejší vesnice spolu s tvrzí připadla jako odúmrť králi Ladislavovi Jagelonskému. Král do roku 1460 daroval tuto tvrz spolu s vesnicí Matějovi Borotínovi z Vesce a Ctiborovi z Beztahova. V této darovací smlouvě je tato tvrz poprvé zmíněná. Roku 1520 se zde uvádí jako majitelé Jan, Kryštof a Felix z Údimě, jejichž rodu patřila tato tvrz po celou dobu 16. století. Právě během 16. století prodělala tato tvrz renesanční přestavbu. V roce 1601 prodala majitelka zdejší tvrze a statku tento majetek Jindřichu Něnkovskému Medonosovi z Medonos, od nějž tento majetek získala Veronika Kolovratová, jejíž manžel Heralt Libštejnský z Kolovrat daroval Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Za Jezuitů prodělala tvrz barokní přestavbu na zámek, který sloužil jako jejich rezidence až do zrušení řádu roku 1773. Když získal zdejší zboží Jan František Svoboda, tak začlenil tento majetek do křesetickoúmonínského panství. Roku 1785 byl tento dvůr s tvrzí rozdělen na dvě poddanské usedlosti, a část s tvrzí sloužila jako statek až do 50. let 20. století. Následně se zde nacházeli kanceláře místního JZD a po roce 1970 byl celý areál opuštěn. Na konci 80. let 20. století byla v tomto areálu kulturní místnost. Následně tvrz spolu s areálem postupně chátrala. V roce 2005 získal tento areál soukromník, který postupně započal s kompletní rekonstrukcí, která dle mého názoru bude ještě nějakou dobu trvat.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zisov/tvrz

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=6589

Dojmy: Zajímavý areál, který bohužel není až tam moc dobře vidět.

Mapa

a

Fotografie

×