Žleby - Mariánský sloup

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tento pozdně barokní mariánský sloup nechal vytvořit rod Schönfeldů, který v té době vlastnil toto panství. Sloup byl totiž vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v 1. polovině 18. století. Kdy přesně je pro mě neznámé, ale je jisté že v roce 1741 byl opravován. Následně bylo v průběhu 2. poloviny 19. století urovnáváno náměstí a sloup byl restaurován a umístěn na své původní místo roku 1886. V této podobě se pak tento sloup zachoval do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-panny-marie-14674400

Dojmy: Krásný sloup, který se nachází v centru náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×