Zruč nad Sázavou - kaple sv. Jakuba Většího

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tuto kapli nechal vystavět Jakub z Löwenthalu, jako pohřební kapli své rodiny a sourozenců. Kaple pak byla vystavěna pro mě neznámým autorem v empírovém slohu v roce 1852 a zasvěcena sv. Jakubu Většímu. V průběhu 2. poloviny 20. století pravděpodobně kaple sešla, a tak byla nakonec v roce 1996 obnovena.

Zdroj: https://www.mesto-zruc.cz/old/MESTO_SA/ZAKLADNI/286_PAME.HTM

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/pohrebni-kaple-14523142

Dojmy: Zajímavá kaple, která je netypicky vysoká a je tak výraznou dominantou zdejšího hřbitova.

Mapa

a

Fotografie

×