Zbýšov - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Když získal Sázavský klášter zdejší území, tak zde někdy v době před rokem 1360 založil probošství. Dohromady se zde vystřídalo sedm proboštů, ale v době někdy po roce 1415 bylo probošství zničeno husitskými vojsky. A proč vlastně mluvím o tomto probošství? Inu to se údajně nacházelo na tomto místě. Po zničení probošství byl na tomto místě postaven středověký poplužní dvůr, který v sobě měl pravděpodobně zdivo a prvky z původního probošství. Tento dvůr byl vybudován nejpozději v 16. století, jelikož již v roce 1598 je zde přímo zmiňován. V průběhu třicetileté války byl zdejší kraj vypleněn Švédskými vojsky, a tak byl i tento poplužní dvůr v roce 1651 zmiňován jako pustý. V roce 1748 zakoupil zdejší ves Cisterciácký klášter v Sedlci. Na mapě I. vojenského mapování je zachycen na těchto místech obrys budov poplužního dvora. Tento poplužní dvůr pak fungoval až do 20. let 20. století, kdy byl rozdělen na více částí. Tento dům čp. 1 je pak jednou z budov tohoto poplužního dvora a byl vystavěn v barokním slohu někdy v letech 1731 – 1753. Tento dům pak následně na počátku 19. století vyhořel a následně byl obnoven a upraven pro potřeby školy. Někdy po roce 1872 se tento dům stal i domovem pro zřízence dvora a následně v roce 1901 zde byla zřízena i četnická stanice. Již v roce 1949 byla tato budova v velmi špatném stavu, a tak se stavba dočkala rekonstrukce. V této podobě se pak tento pozůstatek tohoto prastarého dvora zachoval do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/obytny-dum-hospodarskeho-dvora-14717742

Dojmy: Zajímavý i když sešlý dům, který má za sebou takovou historii, kterou by nikdo netypoval.

Mapa

a

Fotografie

×