Vidice - dům čp. 9

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno někdy v průběhu 2. poloviny 18. století. Jedná se o přízemní roubenou stavbu, kde je štít krytý eternitem. Do dnešních dnů se dochovala tato stavba téměř v nezměněné podobě, a tak je spolu s novějšími hospodářskými stavbami unikátní stavbou v tomto regionu svým slohem a mírou zachování.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2342503

Dojmy: Malebné venkovské roubené stavení, škoda že jich není více zachovaných.

Mapa

a

Fotografie

×