Týniště - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno někdy v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. Stavení je vybodováno jako přízemní zděná stavba, kde v jednom domě byla jak obytná místnost, tak také chlív. Do dnešních dnů je toto stavení zachované téměř beze změny, a tak je jedním z dokladů zdejší výstavby v tomto období.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×