Suchdol - sýpka

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento obrovský barokní špýchar byl vybudován někdy na počátku 18. století. Celá sýpka byla vystavěna jako skladiště zdejší úrody, v letech 1839 – 1859 pak sloužila jako skladiště místního cukrovaru. Bohužel v roce 1967 tento špýchar vyhořel a následně byl opraven jen provizorně a jinak pozvolna chátral. Nakonec v roce 2018 byla stavba z větší části obnovena. Do dnešních dnů je na této stavbě nejcennější ostění oken a vchodu, ale také kartuše s erbem Osteinů, jež se nachází nad vchodem do sýpky.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/suchdol/pansky-spychar

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sypka-14678889

Dojmy: Obrovská a nádherná stavba, která stojí na okraji obce.

Mapa

a

Fotografie

×