Slavošov - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tento pozdně barokní lidový sloup byl vytvořen pro mě neznámým lidovým umělcem v roce 1765 na náklad tehdejších majitelů panství, jak dokládá erb na podstavci. Toskánský sloup zakončený sochou Panny Marie bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století sešel, a tak byl nakonec v roce 2002 restaurován restaurátorkou Martou Nadějovou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-panny-marie-14674360

Dojmy: Krásný barokní sloup, který dotváří tvář této návsi.

Mapa

a

Fotografie

×