Starý Samechov - kaple

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tato jednoduchá obecní kaplička se zvonicí byla vystavěna někdy v době kolem poloviny 19. století, jelikož ještě na mapě katastru z let 1824 – 1843 není zachycena, ale na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880 již zachycena je. Kaplička pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století sešla, a tak byla nakonec v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnovena.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×