Sudějov - dům eč. 11

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vybudováno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celé stavení je vybudováno pravděpodobně jako zděná přízemní stavba, která má štít namířený k silnici. Do dnešních dnů se toto stavení pak zachovalo v podstatě v původní podobě.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×